Over ons

Wij treden op als gevolmachtigd agent voor een aantal verzekeringsmaatschappijen.

Dit biedt veel voordelen. Wij behandelen, accepteren en verwerken alle aanvragen voor verzekeringen geheel zelfstandig. Dat is sneller en efficiënter. Ook schadegevallen behandelen wij zelf. Wel zo fijn als je prijs stelt op goede, snelle en persoonlijke service. Ook  kunnen wij zelf producten samenstellen waarvan wij vinden dat die beter bij onze relaties passen.

Meer informatie over deze samenwerking met maatschappijen kun je lezen in onze volmachtbrochure.

Beloningsbeleid

Het Centraal Volmachtbedrijf BV en haar co-volmachten, waaronder onze onderneming, voeren een beheerst beloningsbeleid dat in lijn is met de geldende wet- en regelgeving. Het beloningsbeleid omvat elke vorm van beloning en heeft betrekking op alle medewerkers binnen de organisatie.

Het beleid van onze onderneming is gericht op de lange termijn relatie met én belangen van onze relaties. Om dit te realiseren is het van belang dat wij beschikken over goed gekwalificeerde en betrokken medewerkers.

Ons beloningsbeleid is zodanig ingericht dat het bijdraagt aan het bevorderen, aantrekken en behouden van de juiste medewerkers. Wij zorgen ervoor dat onze medewerkers niet worden geprikkeld door de beloning tot het onzorgvuldig behandelen van relaties. Daarom ontvangen onze medewerkers uitsluitend een vast salaris. Afhankelijk van de bedrijfsresultaten en het functioneren van de medewerker bestaat de mogelijkheid om een 13e maand uit te keren. Artikel 1:120 lid 2 Wft is op onze onderneming niet van toepassing.

Reactietermijnen

We hanteren de volgende 1e reactietermijnen:

  1. Binnen maximaal 10 werkdagen worden je vragen over bestaande en nieuwe verzekeringen beantwoord.
  2. Binnen maximaal 10 werkdagen krijg je de bevestiging of een nieuwe verzekeringsaanvraag wordt geaccepteerd.
  3. Binnen maximaal 10 werkdagen wijzigen we na jouw opdracht uw lopende verzekering of passen deze aan (waaronder ook je verzoek tot beëindiging).
  4. Binnen maximaal 10 werkdagen ontvang je na wijziging of aanpassing jouw nieuwe polisaanhangsel (waaronder ook een nieuw verzekeringsbewijs als dat van toepassing is).
  5. Binnen maximaal 10 werkdagen beoordelen we jouw schadeclaim, waarvan de ontvangstbevestiging van jouw claim deel uitmaakt en welke informatie we nodig hebben voor het schadedossier.
  6. Binnen maximaal 5 werkdagen nadat alle informatie beschikbaar is om jouw schadeclaim definitief te beoordelen, wordt jouw mogelijke schade-uitkering uitbetaald.
  7. Binnen maximaal 15 werkdagen nemen wij jouw klacht in behandeling. Je ontvangt hiervan een bevestiging van ons.

Kunnen we de beloofde 1e reactietermijn niet nakomen, dan ontvang je van ons een bericht wanneer we alsnog zullen reageren.

Klachtenprocedure

Natuurlijk zullen wij er altijd alles aan doen je tot volle tevredenheid van dienst te zijn. Het is echter nooit helemaal uit te sluiten dat er ergens fouten worden gemaakt. In dat geval horen wij dat graag, zodat wij kunnen proberen samen met jou tot een oplossing te komen. Je kunt onderstaand klachtenformulier hiervoor gebruiken of jouw klacht schriftelijk voorleggen aan:

Zuid Assuradeuren
T.a.v. de directie
Europaweg 158
5707 CL Helmond
Per e-mail info@rivez-zuiderhuis.nl

Indien je ontevreden bent over onze dienstverlening en jouw klacht wordt naar jouw inzicht niet afdoende behandeld, dan kunt u uw klacht voorleggen aan:

Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid)
Aansluitnummer: 300.002188
Postbus 93560 
2509 AN Den Haag
(070) 333 89 99

 

Stel ons gerust uw vraag

088 - 8000 900
Wij nemen de regelgeving met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens serieus en hechten veel waarde aan de bescherming van uw privacy. Bekijk hier ons Privacy statement.