Maatschappijen

Voor de volgende maatschappijen treden wij op als gevolmachtigd agent:

Als gevolmachtigd agent nemen wij bijna alle werkzaamheden van de verzekeraars die ons een volmacht hebben verleend over. Je kunt hierbij denken aan werkzaamheden als het offreren, accepteren en muteren van verzekeringen, het voeren van de polisadministratie, de schadebehandeling en de in- en excasso. Wij doen dit voor rekening en risico van de verzekeraar(s). Wij lopen dus niet het financiële risico van de gesloten verzekeringen, maar de verzekeraars die ons een volmacht hebben verleend.

Wij hebben – als aangesloten instelling via Centraal Volmachtbedrijf B.V., h.o.d.n.  Zuid Assuradeuren (KvK 08137208), een vergunning (nr. 12044556) van de Autoriteit Financiële Markten om als gevolmachtigd agent voor schade- en levensverzekeringen op te treden.

Belangen
De aandelen van ons bedrijf zijn in handen van Rivez Beheer B.V. Rivez Beheer B.V. is tevens de 100% aandeelhouder van Rivez Assurantiën & Risicobeheer B.V. die onder andere optreedt als bemiddelaar voor het assuradeurenbedrijf. Er zijn geen verzekeraars die aandelen in ons bedrijf hebben of waarmee wij productie afspraken hebben gemaakt.

Stel ons gerust uw vraag

088 - 8000 900
Wij nemen de regelgeving met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens serieus en hechten veel waarde aan de bescherming van uw privacy. Bekijk hier ons Privacy statement.